ارائه یک دستورالعمل یا راه حل

بعد از اینکه مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادید و مسائل را با هم ترکیب کردید، نظریه یا راه حل خود را ارائه دهید. همان طور که در زیر نشان داده شده است:

نظریه:

چهار نکته ی بالا از نظریه مرکزیت دفاع می کند، والدین مشکل ساز، خود قربانیان بچگی شان و یا قربانی اوضاع و احوال جامعه بوده اند. امروزه نیاز است تا اژانس های اجتماعی آنها را شناسایی کرده و به آنها کمک کنند تا استعداد واقعی خودشان را به عنوان انسان و والدین کشف کنند.این مسئولیت به عهده کارشناسان بهداشت است کسانی که از سوء استفاده ، قبل از آنکه اتفاق بیفتد جلوگیری می کنند. شهرهای اصلی اطراف مرکز و بسیاری از اجتماعات روستایی مجهز به مراکز جلوگیری از سوء استفاده از بچه ها و گروه های « خود مددکاری والدین» شدند. تعدادی از این مراکز موفق در اجرای برنامه ، مرکز جلوگیری از سوء استفاده بچه ها در شهر تولد و هیأت جانسون کانسی برای جلوگیری از سوء استفاده بچه ها در شهر کانزاس و اغفال در سیتل هستند. شهرهای بیشتری باید این چنین برنامه هایی را به کار ببرند.

بحث در مورد نتایج آزمایش

این مبحث در مورد یافته های شما و مشخص شدن محدودیت های حیطه پژوهشی علمی است، همان طور که در زیر مشاهده می کنید: نتایج این آزمایش به انتظارات نزدیک بود اما شاید به علت مفاد آماری این نتیجه صورت گرفته است زیرا به علت کوچک بودن اندازه، تابع به سمت شرایط منحنی کج می شود. تابع، شاید به علت شرایط فرآیندهای آزمایش، نماینده تمام جمعیت نباشد. عامل دیگری که ممکن است در منحنی تاثیر بگذارد، داده های ارائه شده است. تصاویر بروی صفحه نمایش در ۵ثانیه هستند، این زمانی است که تابع برای ذخیره موثر هر عکسی، به آن نیاز دارد. اگر این مدت زمان برای هر عکس به یک یا دو ثانیه کاهش یابد در نتیجه مقیاسی ضبط کمتری می تواند باشد در نتیجه تفاوت میان گروه کنترل و گروه آزمایشی کمتر خواهد شد(همچنین فصل ۱۰ استفاده از سبک APA را ببینید)

جلوگیری از خطاهای خاص در پایان مقاله

از افکار و ایده های بعد از تحقیق اجتناب کنید. اکنون زمانی است که شما باید مقاله خود را پایان دهید، نه اینکه فکر جدیدی را شروع کنید؛ اگر چه پژوهشهای علمی اغلب به بررسی انتخاب و علتهای احتمالی که ممکن است بر نتایج آزمایش اثر بگذارد می پردازد.از «بنابراین» در پاراگراف خاتمه و یا «بالاخره» در ابتدای آخرین پاراگراف اجتناب کنید، خوانندگان به طور قطع متوجه پایان مقاله می شوند.

– از تمام کردن مقاله بدون پایان مشخص اجتناب کنید.

– از کشیده شدن به سمت اطلاعات بیمعنی و نامربوط اجتناب کنید.

– از سؤالاتی که مسائل جدید را مطرح می سازد اجتناب کنید اگر چه سوالات بدیعی که دوباره مسائل را بیان می کند قابل پذیرش است.

– از کارهای تفننی اجتناب کنید.