سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین علی آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
مژگان همراه –

چکیده:

در این مقاله مجموعه های Walsh-Hadamard , QS , lin-Chang , LCZ-GMW وzcz توالی ها مقایسه می شوند مقایسه توسط تحلیل گیرنده ی مرسوم Rake) و عملکردگیرنده ی تداخل پارالل PIC با استفادها ز هریک از این مجموعه های توالی در یک کانال چندمسیری کم رنگ کننده ی ریلی و بارهای مشابه سیستم در شرایط شبه همزمان صورت می گیرد.