سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پارسا مهدوی متین – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
عاطفه مهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست،
زینب داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی
آنیتا خالقی – کارشناس مهندسیمنابع طبیعی و محیط زیست

چکیده:

جیوه یکی از موضوعات اصلی و مهم مورد نظر شورای حکام برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) می‌باشد. شورای حکام متعهد به انجام اقدامات همه‌جانبه برای شناسائی چالش‌های جهانی به منظور کاهش خطرات ناشی از انتشار جیوه، به خصوص با در نظر گرفتن اولویت‌های زیر می‌باشد:ارائه راهکارهای اچرائی جهت جلوگیری و یا به حداقل رساندن انتشار آلودگی جیوه، ارائه راهکارهای جامع زیست‌محیطی برای مدیریت پسماندهای حاوی جیوه و ترکیبات جیوه، ارائه راهکارهای جامع زیست‌محیطی جهت نگهداری جیوه، افزایش میزان آگاهی‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند فهرست‌برداری مواد و وسائل آلوده و یا حاوی آلودگی، در معرض آلودگی جیوه قرار گرفتن انسان و محیط‌زیست، پایش زیست‌محیطی و بررسی اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی انتشار جیوه.در حال حاضر که فقدان ساز و کارهای قانونی و الزامات خاص مدیریت جامع زیست‌محیطی پسماندهای حاوی جیوه در کشورمان احساس می‌گردد، مقاله حاضر که بر اساس راهکارهای ارائه شده مراجع بین‌المللی بوده و منطبق با ارکان سیستم مدیریت جامع زیست‌محیطی پسماندهای حاوی جیوه است، می‌تواند قدمی علمی و چارچوب اجرائی مورد توجه قرار گیرد.