سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا قادربیگ زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

چکیده:

تلاش برای تامین اسایش همواره اصلی مهم در زندگی انسان بوده است با رشد صنعتی و تکنولوژیکی جوامع نیل به این هدف دخل و تصرف در منابع طبیعی و استفاده خارج ازکنترل انرژیهای تجدید ناپذیر و الودگیهای زیست محیطی را باعث شد و پس از آن این تلاش ها با رویکرد کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و با جهانی نمودن لزوم توجه به معیارهای توسعه و پیشرفت مطلوب سمت و سویی دیگر گرفت و در عرصه عمران و ساخت و ساز چون ساختمان ها درصد زیادی از منابع انرژی را مصرف می کنند لذا مقوله طراحی و معماری پایدار نیزدر این سالها از اهمیت اجرایی خاصی برخوردار شده است. خصوصیات و قابلیتهای معماری بومی و سنتی کشورمان در تطابق با محیط زیست و اقلیم و همسازی با موازین توسعه پایدار از طرفی و این واقعیت که تکنولوژی به تنهایی نمی تواند ضامن حل و رفع ا ثار زیانبار فرسایش محیط زیست باشد لزوم بازنگری و مراجعه به این معماری را منطقی می نمایاند. این مقاله تلاش دارد تا ضمن تشریح معماری پایدار با شناساندن گوشه هاییاز ارزشهای معماری بومی در خلق فضاهای همساز با اقلیم و در تطابق با محیط زیست امکان باز افرینی و ا حیای این راه حل ها و تکنیکهای هوشمندانه را در فرایند طراحی و معماری پایدار امروزی عملی نماید.