مقاله جلوه های تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانه ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: جلوه های تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانه ای ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش باستانی
مقاله زورخانه
مقاله فتوت
مقاله تصوف
مقاله تشیع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علی
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاه ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله در مورد سرچشمه های ورزش زورخانه ای و باستانی ایران بحث کرده است. ظاهرا این ورزش باستانی از آغاز به صورت جدی تحت تاثیر مسائل مذهبی و اجتماعی – اخلاقی قرار گرفته است. آیین ها و ادیانی مانند آیین مهری و دین زردشتی پیش از اسلام، بر این ورزش باستانی تاثیر گذاشته اند. پس از اسلام نیز جلوه هایی از رفتارهای اجتماعی و دینی مانند عرفان و تصوف، آیین فتوت و مذهب تشیع در آن نمود پیدا کرده است. این جلوه ها هم در ظاهر این ورزش (شیوه لباس پوشیدن، مکان ورزش، گفتار ورزشکاران و …) پیدا شده است و هم در کردار آنان (پاک دامنی، سحر خیزی و …) تاثیر گذاشته است.