سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث دانش یار – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار،ایران
محمدصادق صبوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،باشگاه پژوهشگران جوان،گرمسار،ایرا
داوود ثمری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

با رشد روز افزون جمعیت ، افزایش سطح رفاه و تنوع کمی و کیفی مصرف غذایی جامعه ، دفع مواد زائد به معضلی پیچیده در جوامع شهری تبدیل شده است .عدم توجه به معضل پسماند ، باعث ایجاد زیان های اقتصادی ، از بین رفتن منابعو آلودگی محیط زیست می شود . شرط لازم موفقیت در مدیریت پسماند شهری آموزش و فرهنگسازی ، مشارکت مردمی است . عواملی می توانند تداوم و بقای مشارکت مردمی را ارتقا بخشند که شامل راهبردهای ارتباطی ، حمایت و قدردانیمقامات محلی از مشارکت های مردمی ، استفاده از سازمان های غیردولتی به عنوان میانجی بین اجتماع و سهامدارانحفاظت از محیط زیست ، تشریک مساعی بر ایجاد مشارکت بین سازمان های مبتنی بر اجتماعات محلی و موسسات کوچک ، حمایت های تکمیلی پس از اتمام پروژه ها جهت بالا بردن آگاهی مردم می باشد .با جلب مشارکت مردمی درتفکیک پسماندها در مبدا ، تولید کود کمپوست از پسماندهای تر علاوه بر بازیابی اراضی غیر حاصلخیز ایران و کمک به امنیت غذایی کشور،باعث تولید محصولات کشاورزی سالم و عاری از مواد شیمیایی خواهیم بود . با استفاده ازپسماندهای خشک به عنوان مواد خام اولیه صنایع وبازیافت پسماندهای خشک علاوه بر ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط زیست می توان باعث حفظ و افزایش سرمایه های ملی شد