سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیما حیاتی – دانشجوی مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

از منابع عمده برای استخراج مواد دارویی، جلبکهای دریایی هستند . که مورد توجه محققین است . سواحل دریای جنوب کشور منابع غنی از جلبکها است، دارای قدرت فتوسنتز کردن می باشند و اندازه آنها بین یک مکرومتر تا شست متر می رسد مواد استخراجی از جلبکها دارای فعالیتهای بیوتکنولوژیک متنوعی مانند سمیت، ضد باکتریای ضدویروسی، ضد ترومورال، بوده اند در کنار مصارف غذای و صنعتی جلبکهای دریای منبع د اروی آینده خواهند بود و کاربرد وسیعی در جهان پزشکی جلبکها ریسه دارانی اند که دارای کلروفیلA به عنوان رنگیزه اصلی فتوسنتزی می باشند جلبکها جانداران فتوسنتزکننده ای هستند که در ساختارهای تولید مثلیشان کاملاً به هاگها یا گامتها تبدیل میشوند. البته میتوان به بررسی امکان استحصال مواد مختلف از گیاهان دریای توسط محققین، کارشناسان خارجی مثلاً بورگسون در سواحل استان بوشهر، انیچهر و داسینگ و گروه محققین دانمارکی در خلیج فارس و مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و اساتید دانشگاه اشاره کرد.