سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

عبدالمجید ایدی – کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تربیت مدرس تهران،دانشگاه پیام نور اصفه

چکیده:

جغرافیای تاریخی دربرگیرنده ی مقوله های طبیعی انسانی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی یک واحد جغرافیایی در طول مقطع مشخصی از تاریخ میباشد اثار باستانی و منابع مکتوب برجای مانده از ادوار مختلف تاریخی بیانگر وجود شهرها و ابادی های فراوانی همچون خارک، سیراف، طاهری، کیش و … در سواحل خلیج فارس بودها ست در تقسیم بندی جغرافی نویسان مسلمان، سواحل خلیج فارس بین چند ایالت از سرزمین های پهناور اسلامی تقسیم شده است یکی از این ایالات خوزستان است در خوزستان شهرهای ساحلی چندی به چشم می خورد که جزیره ی ابادان از آن دسته است این جزیره در قرون اولیه ی هجری به عنوان شهری با رونق در نقشه سواحل خلیج فارس خودنمایی می کرده و در طول قرون متمادی هماره اباد بوده است این مقاله تحقیقی بر آن است که تا جغرافیای تاریخی ابادان در کرانه ی خلیج فارس را در قرون اولیه ی هجری و به طور اخص در قرن چهارم بررسی نماید. در این نوشتار ابتدا به مبحث جغرافیای طبیعی و چگونگی شکل گیری جزیره ی مثلث شکل ابادان می پردازیم