سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی مجابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
زهرا فنایی – دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ تحلیلی تطبیقی هنر اسلامی
مریم فیض اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

روستای ویست از توابع استان اصفهان و دربیست کیلومتری شهرخوانسار براساس سوابق موجود از حدود ۴۰۰س ال پیش یکی از قالی های درشتباف ایران را بدون وجود نقشه و بصورت ذهنی بافت تولیدمی کرده است برخی ازمنابع بافت دراین منطقه را به پیش از این تاریخ و عهدباستان نسبت میدهند اما سندی از این موضوع دردست نیست برخی از محققین نیز براین عقیده هستند که قالیبافی درویست با کوچ طوایفی از اطراف همدان درچنددورهزمانی و ازعهد تیموری به بعد توسط طوایف عمادی یاسینی فروغی سلامی و حکتاریها درویست آغاز شده باشد و یا برشیوه بافت و طرح و نقش قالی ویست باقی مانده از باستان تاثیر گذاشته باشد دراین مقاله با مراجعه به روستای ویست و سه روستای ترک زبان ارجنگ کهرت وخوشه رودو همچنین دو روستای لر زبان حاجی آباد و حسن اباد که دراطراف روستای ویست قرار دارند تعداد۱۰۰ قالی قدیمی که متعلق به یکصد سال گذشته بودند شناسایی شدند و نسبت به تعیین مشخصات تکنیکی و فنی بافت ودرنهایت تعیین دقیق جغرافیای قالیبافی درویست اقدام گردید. براساس این بررسی میدانی قالی ذهنی بافت ویست با گره متقارن ترکی بدون قلاب و با دست بصورت راست گردان دو پود و نیم لول بافته می شود قالی ذهنی بافت و یست بطور میانگین با ۲۱ گره در۷ سانتیمتر تولید می شود با این حال درجغرافیای بافت قالی ذهنی بافت ویست به ندرت می تان قالی با رجشمار کمتر از ۱۷وبیشتر از ۲۵ گره در۷سانتیمتر را یافت.