مقاله جغرافیای پزشکی در طب ابن سینا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: جغرافیای پزشکی در طب ابن سینا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافیای پزشکی
مقاله طب ابن سینا
مقاله آب و هوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غیاث مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شرقی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جغرافیای پزشکی، شاخه ای از جغرافیای انسانی است که سخت متاثر و پای بند همه جانبه جغرافیای طبیعی است، زیرا در این رشته از جغرافیا، شناخت تاثیر عوامل طبیعی «آب و هوا، شدت و جهت وزش باد، تابش آفتاب، تشعشعات رادیواکتیو طبیعی، ارتفاع منطقه، بافت و جنس و ترکیبات و اجزاء متشکله خاک، پوشش گیاهی و انواع موجودات زنده، کیفیت و کمیت آب» بر پیکر انسان مد نظر است.
جغرافیای پزشکی در بستر جغرافیا به مطالعه می پردازد؛ یعنی همیشه متکی بر زمین است و بیشتر به مطالعه پراکندگی جغرافیایی و علل بروز و شیوع بیماری هایی مبادرت می ورزد که به نحوی متاثر از شرایط محیطی می باشد. در این دانش، سه عامل: محیط «با تمام ابعادش»، انسان و بیماری به صورت مجزا و در رابطه با هم مورد مطالعه قرار می گیرند. وظیفه جغرافی دان پزشکی؛ کشف کانون بیماری، تعیین پراکندگی جغرافیایی بیماری، تعیین علل و عوامل جغرافیایی که موجب بروز و انتشار بیماری می گردد و بالاخره تعیین رابطه علت و معلولی بین عوامل و شرایط جغرافیایی و بیماری است. نظریات و عقاید پزشکی قدیم و برخی از علمای این طب نظیر ابن سینا، در خصوص موارد یاد شده در این مقاله تشریح شده است.