سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیده بیگی – دانشجوی دکتری جغرافیا
مهری اذانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

طالعه اساطیر آیین ها و مناسک ورسوممختلف مردم درسراسر جهان نشان میدهد که آب همواره به عنوان بن مایه آفرینش بارورکننده و زاینده مورد تقدیس و ستایش بوده است و همواره اقوام گوناگون برای آن سرشتی جادویی قائل بوده اند در حوزه های گوناگون فرهنگی و با توجه به جغرافیای بومی آیین ها باوردداشت های گوناگونی در مورد آب مشاهده میشود یکی از این حوزه های فرهنگی ایران است که با توجه به خصوصیات جغرافیایی اقلیم های متفاوتی را دربرمیگیرد دربیشتر این آیین ها ترس از خشکسالی به چشم می خورداز همین روی مراسمی چون عروسی آب دعاهای باران و نیایش برای طلب باران پدیدمی آید از آنجا که بخش مهمی از گردشگری فرهنگی ملل را فستیوالهای فرهنگی تشکیل میدهد نویسندگان این مقاله ضمن معرفی جشنواره های آب درمناطق کویری ایران بهره گیری از این فرصت ها را درارتقا گردشگری منطقه ای و بین المللی خاطر نشان می سازند.