سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا نورزاد – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امین ثباتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
رضا رسولی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

تعیین سطح لغزش بحرانی شیروانی های خاکی ازمسائل پیچیده بهینه یابی درمهندسی ژئوتکنیک میب اشد که سالها مورد توجه دانشمندان بوده است در سالهای اخیر ارائه روشهای نوین دراین بخش از جمله حل آن بوسیله الگوریتمهای فراکاوشی توسعه یافته است دراین مقاله جستجوی سطح لغزش بحرانی و تحلیل پایداری شیروانی خاک به روش اسپنسر و با استفاده از الگوریتم جستجوی هماهنگی اصلاح شده که روشی سریع و مطمئن در بهینه یابی می باشد صورت میگیرد فرضیات صورت گرفته دراین پژوهش شامل درنظر گرفتن سطح لغزش غیردایره ای دلخواه برای شکل آن می باشد تحلیل های صورت گرفته دراین پژوهش نشان دهنده کاهش زمان لازم برای محاسبه ضریب اطمینان میب اشد.