سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدصادق شیخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید شیری قیداری – استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

تقریباً تمامی کسانی که از تلفن همراه استفاده م یکنند در هر روز چندین دقیقه از وقتشان را به دلایل مختلف، به تایپ کردن مت ن در تلفن همراه اختصاص می دهند. به دلیل محدودیتهایی که از نظر اندازه برای تلفن همراه وجود دارد، تعداد کلیدهای این وسیله از تعداد حروف الفبا کمتر است و سازندگان این وسائل مجبورند برروی هر کلید بیش از یک حرف را قرار دهن د. این امر باعث میشود کاربران برای وار د کردن یک متن، تعداد کلیدهای بیشتری را فشار دهند . یکی از روشهای متداول برای حل این مشکل، استفاده از الگوریتمهای پی شبینی برای حدس زدن حرف مورد نظر کاربر به هنگام فشردن هر کلید میباشد. از عوامل مهم و تأثیرگذار در دقت الگوریتم پیشبینی، نحوه پراکنده شدن حروف (چینش) برروی صفحه کلید است. بدلیل اینکه یافتن چینش بهینه، یک مسأله بغرنج به شمار میآید معمولاً از روشهای مکاشفهای برای حل این مسأله استفاده میشود. در این مقاله از الگوریتم ژنتیک برای جستجوی چینش بهینه حروف فارسی برروی صفحه کلید تلفن همراه استفاده ک ردهای م.
نتایج بررسی ما نشان می دهد استفاده از چینش های یافت شده توسط الگوریتم ژنتیک باعث میشود خطای الگوریتم پی شبینی برای حروف فارسی بیش از ۳۰ درصد کاهش یابد.