سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حوریه ابنا – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری
پریسا ابنا –
ترکاشوند – دکتری معماری

چکیده:

کالبد یک شهر متشکل از ساختمان های شهر و دیگرعناصر شهری است این بدین معنی است که معماری یک شهر به منزله هویت آن شهر و بیان کننده وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی آن می باشد هویت هرشهر درهویت یک به یک ساکنین ان معنی میابد و نشانگر فرهنگ ساکنین ان می باشد این هویت درمعماری سنتی ما از اصالت بیشتری برخوردار است درمعماری سنتی ایران معیارهای زیبایی شناختی در بناها بیشتر مورد توجه قرارگرفته است اما متاسفانه معماری سنتی ما نتوانسته است این ارزشها را با تحولات سریع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی پیوند دهد ناهماهنگی سبکهای قدیمی و جدید ارتفاعات متفاوت رنگهای نامتناسب عدم همخوانی نمای خارجی بناها با شرایط اقلیمی و عملکرد درونی آنها به طور کلی تبدیل شدن ارزشهای اصیل درمعماری ایران به یک سری معیارهای سلیقه ای و سودجویانه اقتصادی از دلایل گسست درمعماری و اغتشاش و نازیبندگی درسیمای شهرها شده است دراین راستا لازم است که معماری کنونی ایران دریک جهت خلاق هنری به همراه نگرشی معقول و درچارچوبی درست حرکت کند تا اینکه بتوانیم به هویت از دست رفته معماری خود نزدیکتر شویم