سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا مرتضی پور – گروه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مهسان مطلق زاده – گروه مهندسی نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، ایران

چکیده:

بانک اطلاعاتی یکی از بخش های مهم در سیستم های نرم افزاری امروزی می باشد و یکی از اعمال مهم در آن اجرای Query ) پرس و جو ( بر روی آن می باشد . با استفاده از شبکه های بیزین می توان بر روی بانکهایاطلاعاتی بزرگ پرس و جو انجام داد. هر چند که این پرس و جو تخمینی می باشد ولی سریعا انجام می شود . نمونه ای از بانکهای اطلاعاتی های بزرگ ، جداول مسیریابی در مسیریاب های موجود در هسته شبکه هایعظیم ، نظیر شبکه جهانی ) اینترنت ( می باشند . با استفاده از این ایده موجود در شبکه های بیزین و بانک اطلاعاتی می توان به پرس و جوهای خواسته شده از بانک اطلاعاتی مسیریاب ) جدول مسیریابی ( به صورتتخمینی و سریع جواب داد و بهترین مسیر را در شبکه که شاخص های مورد نیاز یک مسیریابی سریع و مطمئن در آن رعایت شده باشد را انتخابکرد. در این مقاله ایده مذکور بر روی جداول مسیریابی تعمیم داده و پیاده سازی شده است و با استفاده از پرس و جو از این جداول به سرعت و تخمینی مناسب بهترین مسیر را انتخاب می کنیم