مقاله جستجوی ویروس بلوتانگ در شترهای یک کوهانه کشتار شده در نجف آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: جستجوی ویروس بلوتانگ در شترهای یک کوهانه کشتار شده در نجف آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شتر
مقاله ویروس بلوتانگ
مقاله نجف آباد
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محزونیه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان فر عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نسب سیدمحمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری زبان آبی یک بیماری ویروسی غیرواگیر در نشخوارکنندگان به ویژه گوسفند است که با فراوانی کمتر در گاو، بز، بوفالو، آهو، شتر و آنتلوپ ها دیده می شود. عمدتا توسط حشرات منتقل می شود و باعث ضایعاتی در مخاط بینی، دهان و اندام های حرکتی می شود. همچنین گزارشاتی مبنی بر ایجاد سقط در برخی حیوانات وجود دارد. شتر یکی از حیواناتی است که مخزن این ویروس است ولی علائمی نشان نمی دهد. از این رو می تواند باعث انتشار عفونت در مناطق مختلف و حیوانات دیگر شود. هدف از این مطالعه، جستجوی ژنومی ویروس بلوتانگ در شتر های یک کوهانه کشتار شده در مرکز ایران بود. به منظور جستجوی توالی قطعه ژنومی S7 در ویروس زبان آبی، از تعداد ۱۱۰ شتر یک کوهانه کشتار شده در کشتارگاه نجف آباد نمونه خون، تهیه شد. جهت جلوگیری از انعقاد، به نمونه های خون هپارین اضافه شد و در یک محفظه در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردید. با استفاده از روش اسید گوانیدیم-ایزوتیوسیانات و فنل-کلروفرم استخراج RNA انجام پذیرفت. سپس نمونه ها به روش RT-PCR مورد آزمون قرار گرفت. محصول PCR حاصل از آزمون، روی ژل آگاروز ۱٫۵ درصد برده شد و پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید، توسط ژل داکیومنت قرائت گردید. نتایج آزمون نشان داد که کلیه نمونه ها منفی هستند که خوشبختانه می تواند گویای آن باشد که این عفونت در منطقه مورد بررسی از کشورمان وجود ندارد و یا متعاقب عفونت گذرا، ویرس بلوتانگ در خون شتر یک کوهانه پایداری طولانی مدت ندارد. با توجه به اینکه این بیماری در برخی استان های دیگر گزارش شده بهتر است مطالعات بیشتری در خصوص آلودگی شتر صورت پذیرد.