مقاله جستجوی توکسین های استافیلوکوکی (توکسین شوک توکسیک، انتروتوکسین های آ، بی، سی، دی) در مایع گوش میانی بیماران مبتلا به اوتیت مدیا همراه با افوزیون: (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۹۳ تا ۷۹۷ منتشر شده است.
نام: جستجوی توکسین های استافیلوکوکی (توکسین شوک توکسیک، انتروتوکسین های آ، بی، سی، دی) در مایع گوش میانی بیماران مبتلا به اوتیت مدیا همراه با افوزیون: (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نتروتوکسین های استافیلوکوکی (ای
مقاله بی
مقاله سی
مقاله دی)
مقاله توکسین شوک توکسیک
مقاله اوتیت میانی همراه با افوزیون
مقاله سوپر آنتی ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ثمیله
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی آذردخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: احتمال دارد سوپر آنتی ژن های استافیلوکوکی در ایجاد مایع گوش میانی نقش داشته باشند. هدف مطالعه ما جستجوی سوپر آنتی ژن های استافیلوکوکی در مایع گوش میانی بیماران مبتلا به اوتیت همراه با افوزیون بود.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی- تحلیلی در بیمارستان رسول (۸۹-۱۳۸۷) تهران در ۶۴ کودک با انجام کشت و بررسی توکسین های استافیلوکوکی در مایع گوش میانی انجام شد.
یافته ها: ۳۹% بیماران فاقد سوپر آنتی ژن بودند. انتروتوکسین- ب: در ۲۲% بیماران، نوع آ: ۱۷%، نوع سی: ۱۵٫۶%، نوع دی: ۱۲٫۵%، توکسین شوک توکسیک (Toxic shock syndrome Toxin, TSST): 7.8% مشاهده شد. میانگین سن موارد TSST- مثبت: یک سال، انتروتوکسین- آ: پنج سال، بی: ۸٫۶ سال، نوع سی: ۹٫۶ سال، نوع دی: ۹٫۶ سال بودند. عدم توافق بین مثبت شدن TSST با انتروتوکسین های ای و سی مشاهده شد اما TSST مثبت با توکسین نوع بی و دی توافق ضعیفی داشت سن بیماران با وجود سوپر آنتی ژن ها ارتباط داشت. بیماران با TSST مثبت یک سال در مقابل ۷٫۹ سال موارد منفی بود (P<0.0001).
نتیجه گیری: توکسین های استافیلوکوکی با مکانیسم های ایمونولوژیک حتی با کشت منفی، موجب تجمع مایع گوش میانی می شود. وجود سوپر آنتی ژن ها در موارد مقاوم به استفاده از سرکوب کننده های ایمنی و یا کورتیکواسترویید کمک می کند.