سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین نوری وند – کارشناسی ارشد معماری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

بنا به نظر محققان، تاریخ زندگی بشر در مسیر توالی امواج خروشان تحول، اکنون به دورانی رسیده که از آن به عنوان عصر حضور فراگیر رایانه ها و یا به عقیده آلوین تافلر عصر الکترونیک نام برده می شود. وی بر این باور است که تاریخ بشر دو انقلاب را پشت سرگذاشته ، انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی و اکنون در آستانه سومین آن، یعنی انقلاب الکترونیک قرار دارد. دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات مانند را یان شبکه های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم افزارها و سخت افزارها نتایج عصرحاضر بوده است .در این سیرتحول،فناوری اطلاعات ارتباطات به عنوان بارزترین مشخصه عصرالکترونیک، با دگرگون سازی و تأثیربرتمامی فعالیت ها ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و… درحرکت به سو ی تعاملات و ارتباطات روان تر وسازنده تر جوامع است. اکنون جهان نوینی در حال پیدایش است که با دگرگون سازی مفاهیم جهان اقلیدسی و به تبع آن مفهوم فضا، بر معماری نیز تاثیرگذارده است. آنچه که امروزه تحت عناوین مختلفی همچون فضای سایبری ا واقعیت مجازی مطرح می گردد،بازتاب تغییرات ایجاد شده درمفهوم فضا و مکان می باشد که به ارائه تعریف نوینی از معماری (از نظر فرم ،کارکرد،فرآ یند و ارزش) انجامیده است. ا ین معماری،معماری نوینی از سیالیت،روانی و بی ثباتی است که می خواهد جهانی خلاق ،خود تنظیم،خود تغییر و پیش بینی ناپذیر ودر حال شدن را نشان دهد.این بار معنای بناها با شرایط بوجود آمده ازعصراطلاعاتی متحول شده و زمان آن رسیده که به نیازهای حاصل از این انقلاب الکترونیک در عرصه معماری نیزپاسخ داده شود.این مقاله کنکاشی است پیرامون معماری سایبری و در این راستا به بررسی و تحلیل نمونه های شاخص معمار ی سایبری پرداخته شده است وهدف از این پژوهش آشنایی بیشترمحققان و معماران جوان با این موضوع جدیدو نزدیک شدن به پاسخ این پرسش ها است که آیا معماری مجازی توانایی جایگزینی با معماری واقعی در فضای فیزیکی راخواهد شد؟ معماری مجازی در چه فضاهایی ارجحیت دارد؟