سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا برزگر – دانشجوی دکتری معماری دانشکده هنر و معماری – واحد علوم و تحقیقات تهران –
محمد علی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنر و معماری – دانشگاه شیراز
کاظم معمار ضیا – استادیار معماری دانشکده هنر و معماری – دانشگاه شیراز

چکیده:

برخی از حوادث دهه اخیر آنچنان ناگواراند که شاید رفع اثراتشان امکان پذیر نباشد. در جهان ماشینی آنچه به معضل تبدیل گردیده، مساله انرژی است. اما انتخاب منبع این انرژی سوالی بود که در پی حوادث ناگوار ناشی از بی توجهی به میزان مصرف انرژی های فسیلی مطرح گردید. از دهه هفتاد، جهان به گونه هایی از انرژی جهت ر رقابت با گونه های قبل نگریست. انرژی های تجدیدپذیر، دارای مزایا بسیاریست که بشر را به تکاپوی بهره گیری واداشته است. یکی از مهمترین انواع منابع ، انرژی زمین گرماییست که به وفور و بطور مدام در دسترس بشر بوده و هست و بشر برای بکارگیری آن، تنها چند قدمی فاصله دارد. در دنیا تحول عظیمی نسبت به نحوه استفاده از این انرژی و دستگاه های مختلف مورد نیاز صورت پذیرفته، اما در ایران و در مجامع دانشگاهی هنوز جایگاه این انرژی تثبیت نگردیده و بنابراین ضرورت معرفی این انرژی به زبانی عامه پسند امری بدیهیست. در مقاله حاضر که مستخرج از کتاب در دست تالیف نگارنده می باشد، ابتدا پیشینه استفاده از این انرژی و تعاریف بدوی عناصر مرتبطه تدوین شده و اما در ادامه علل پیدایش و نحوه شکل گیری و نشانه های وجود و مکان های پتانسیل دار این انرژی ترسیم شده اند. در مرحله دوم مزایا و معایب این انرژی موشکافی گردید و از دیدگاه های زیست محیطی، کاربردی و تولید برق به این منبع نگریسته شد. نهایتا پتانسیل بالای انرژی زمین گرمایی در جهان امروز و بازار امروزین و آینده این امر مرور شده است