سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباسعلی اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،گروحقوق، مراغه،ایران

چکیده:

قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ و آیین نامه اجرایی آن با وصف اینکه با هدف برقراری صلح و سازش، کاهش مراجعات مردم به دادگستری و توسعه مشارکتهای مردمی در کشور اجرایی گردیده است از جهات مختلف با اصول قانون اساسی من جمله اصول ۱۶۳، ۱۵۹، ۱۵۸، ۶۱، ۳۷، ۳۶، ۳۴، ۳۲، ۴ و موازین حقوقی و شرعی مغایرت آشکار و اساسی دارد و با گذشت حدود هفت سال از شروع به کار شوراها عدم نیلبانیان و واضعان آن به اهداف تعریف شده کاملاً محسوس است چرا که از زمان طرح تا زمان تصویب مقررات شوراها، اصول مسلم قانون اساسی که میثاق ملی و تضمین کننده حقوق مردم از تمامی جهات است توسط قوای سه گانه و بالاخص توسط شورای نگهبان مغفول مانده است در مقاله حاضر به مصادیقی از مغایرت مقررات شوراها با اصول قانون اساسی و موازین شرعی و قانونی پرداخته می شود .