مقاله جستاری مقایسه ای در فن معارضه عربی و معادل فارسی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ادبیات تطبیقی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: جستاری مقایسه ای در فن معارضه عربی و معادل فارسی آن
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر
مقاله معارضه
مقاله تقلید
مقاله نقیضه پردازی
مقاله مناظره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دلبری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دلبری اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله پس از بررسی فرایند شکل گیری فن معارضه و سیر تحول و تطور آن در ادبیات عربی و فارسی، به مقایسه تطبیقی معارضات عربی و معادل های آن در ادبیات فارسی می پردازیم. فرضیه مقاله این است که معارضات در ادب فارسی مثل بسیاری از قالب های شعری از ادبیات عربی نشئت گرفته اند و مساله بنیادی این مقاله، چگونگی و میزان شباهت های این دو فن در ادبیات عربی و فارسی است. در این راستا ابتدا اصل فن معارضه را از منظر معانی لغوی و اصطلاحی بررسی و به دنبال آن معادل های این فن در شعر و نثر عربی و فارسی را معرفی می کنیم. در این قسمت مباحثی نظیر اقتفا، استقبال، نقیضه، نظیره، تخمیس و تضمین را به عنوان مشترکات ادبی دو زبان عربی و فارسی همراه با شواهد هریک می آوریم و در پایان با نگاهی تحلیلی به ارزیابی این گونه سروده ها و پیامدهای آن ها می پردازیم.