مقاله جستاری در نقوش هنری جام طلایی حسنلو و پیشینه نقوش آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در نقش مایه از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: جستاری در نقوش هنری جام طلایی حسنلو و پیشینه نقوش آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسنلو
مقاله نقوش جام طلایی حسنلو
مقاله پیشینه نقوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی قره آغاجی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی چگونگی ارتباط نقوش جام حسنلو و پیشینه آن با مردمان آن روزگار از طوایف مختلف که برای پی بردن به این تحقیق، باید با رویکردی تاریخی این موضوع را بررسی کرد.
به طور کلی می توان گفت جام طلایی به دست آمده از منطقه حسنلو نشانه ظرافت هنری و مهارت صنعتی هنرمندان و صنعتگران این خطه می باشد. این جام به دلیل برخورداری از ارزش هنری والا به نام مکان حفاری نام گذاری شده است و از قدمتی سه هزار ساله برخوردار است که جهت بررسی برگزیده شده است. در صورتی که نقوش حک شده بر جام حسنلو با آثار بر جای مانده از تمدن های خاور نزدیک باستان (بلاخص آسیای صغیر و بین النهرین)، مقایسه می شود.
نتیجه حاصله، بیانگر این واقعیت خواهد بود که، نقوش اسطوره ای بدنه جام حسنلو، آشکار کننده یک سری صحنه ها و اسطوره های سنتی و آشنا در فرهنگ و هنر خاور نزدیک باستان هستند؛ که اگر چه در دوران ها و مکان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند، ولی در هر خصوصیات تکنیکی و سبک هنری آن دوره و مکان را در ارائه نقوش، به نمایش گذارده اند؛ بنابراین هنر و فرهنگ ایران باستان را در هزاره های پیش از میلاد، نمی توان کاملا مجزا از فرهنگ و هنر خاور نزدیک باستان، قلمداد نمود.