مقاله جستاری درباره پدیده تعهد در شعر مشروطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مسکویه از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: جستاری درباره پدیده تعهد در شعر مشروطه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبیات مشروطه
مقاله پدیده تعهد
مقاله شاعران محافظه کار
مقاله شاعران پیشرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نهاوندی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاریخ و ادبیات پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند: گستره ادبیات بازگو کننده تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. نضج اندیشه نوگرایی و مشروطه خواهی، تاثیرات ژرفی بر ادبیات سنتی ایران بر جای نهاد. ادبیات منظوم درباری و ادبیات شب چره عامیانه براثر ادبیات متعهد و پیشرو به چالش کشیده شد و به دلیل نا به هنگام بودنش از صحنه حذف گردید. پدیده شعر متعهد و میزان پایبندی بدان به یکی از مباحث اساسی مورد نظر شاعران عصر مشروطه و پژوهشگران ادوار بعد تبدیل شد. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم تعهد، با در نظر گرفتن مولفه های دیدگاه و عملکرد شاعران به انکشاف وجوه افتراق و اشتراک میان شاعران متعهد و غیر متعهد نایل گردد.