سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید علی محمد چراغی – دانشیار پژوهشی مهندسی آب- مرکز ملی تحقیقات شوری
فاطمه رسولی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس- بخش تحقیقات شوری

چکیده:

پدیده شوری معظلی است که مستقیماَ با کشاورزی پایدار و امنیت غذایی مرتبط است. در جایی که از آب شور بهره برداری می شود چنانچه استفاده از این منابع با مدیریت صحیح انجام نگردد، سطوح عملکرد بطور قابل توجهی کاهش می یابد. تناسب آب شور برای مصارف آبیاری تحت تاثیر عوامل متعدد اقلیمی و مدیریتی قرار دارد. یکی از این مدیریتها، آبشویی املاح می باشد. به منظور جلوگیری از افت عملکرد می بایست با بکارگیری آبیاری، نمکهای اضافی را به پایین منطقه توسعه ریشه شستشو داد. جهت بررسی میزان آبشویی املاح ونحوه توزیع نمک در منطقه ریشه واثر بارندگی و مدیریت آبیاری در میزان املاح خاک، تغییرات شوری در پروفیل خاک در طول فصل زراعی در تعدادی از مزارع گندم استان فارس صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد در این استان بارندگی به دلیل کاهش غلظت املاح در طول دوره رویشی گیاه، نقش موثری در تولید گندم در اراضی شور ایفا می نماید. پروفیل شوری، توزیع یکنواخت املاح در خاک را نشان می دهد این وضعیت ناشی از مصرف زیاد آب در اراضی می باشد. درتعدادی از مزارع مورد مطالعه، نیاز آبشویی گیاه در طول فصل به دلیل مدیریت آبیاری و بارندگی موثر تامین می گردد.