سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حکیمه نامداری – دانشجودانشکده علوم دانشگاه اصفهان گروه فیزیک خ هزارجریب اصفهان
غلامرضا راشدی – استاددانشکده علوم دانشگاه اصفهان گروه فیزیک خ هزارجریب اصفهان
نوید سلیمانی – دانشجودانشکده علوم دانشگاه اصفهان گروه فیزیک خ هزارجریب اصفهان

چکیده:

در این تحقیق اثر جوزفسون غیرثابت ac را در ساختارهای ابررسانا- فلز عادی – ابررسانا با پراکندگی نسبتا زیاد روی اتصالات S/N بررسی کرده و باکمک معادلات یوزیدل ، عبارات تحلیلی وابسته به زمان برای توابع گرین غیرعادی در منطقه فلز عادی با اعمال ولتاژ ثابت محاسبه شده و توابع توزیع الکترون به دست آمده است و معادلات انرژی جنبشی به کمک شرایط مرزی در اتصال نوشته شده است و سپس جریان غیرتعادلی در حد دماهای بالا و ولتاژهای کم محاسبه شده است که در این حد جریان جوزفسون غیرثابت (ac) شامل دو هماهنگ میباشد که به تدریج با افزایش دما جملهی هماهنگ دوم در جریان جوزفسون غالب میشود