سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان ایزدپناه – دانشگاه یزد
محمد سفید – دانشگاه یزد
محمدرضا نظری – دانشگاه یزد
علی جعفری زاده – دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله جریان آزاد سیال غیرنیوتنی گذرنده از سیلندر مربعی در حالت غیردایم، دوبعدی، تراکم ناپذیر بصورت عددی در محدوده £ Re £ ۲۰۰ ۶۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای گسسته سازی معادلات از روش حجم محدود استفاده شده و شبکه مورد استفاده جابجا نشده می باشد. نتایج حاصله برای عدد استروهال، ضرایب برا ، پسا و خطوط جریان متوسط ارائه شده است.