سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حبیب الله سالار زهی – استاد یار گروه مدیریت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد جواد جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلا عات، دانشگاه سیستان و بلوچس
محمد جعفر جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرما

چکیده:

جرم رایانه ای را فعالیتی مجرمانه با استفاده از فناوریهای اینترنت و شبکه دانسته اند . سازمانهای امروزی با چالشی عظیم در مقابلجلوگیری از حملات رایانه ایواتخاذ خط مشی های امنیتی در زمینه تجارت الکترونیک خود مواجه اند . از این رو لزوم فهم مصادیق جرایم رایانه ای، برای پیشگیری از وقوع جرم ونیز آشنایی با روشهای کشف و پیگیرد قا نونی جرم که امروزه در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد ، از جمله مواردی است که باید به منظور توسعهوایمن سازی بستر تجارت الکترونیک مد نظر سازمانهای امروزی قرار گیرد . جرایم رایانه ای در بستر تجارت الکترونیک به دو دسته تقسیم می شوند : جرایم رایانهای فنی (کدهای مخرب ، اسپم ها ، جاسوس افزارها ، حملات بر اساس پروتکل های رمز عبور ، حملات جوگیری از سرویس دهی و حملات فنی چند گانه ) وجرایم رایانه ای غیر فنی (مهندسی اجتماعی ، تور اندازی ، حملات سرورهای جعلی و کلاهبرداری های مالی).در این مقاله سعی شده است تا ابتدا با بیان مشکلات امنیتی سازمانها در حوزهُ فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ، مفاهیم، مصادیق ومحدودهُ هر دو دسته از جرایم فنی وغیر فنی بیان شود، سپس با استراتژی های دفاعی سازمان در مقابل جرایم رایانه ای، پدیدهُ نوظهور کالبد شکافیرایانه ای تشریح شده ودر نهایت مدل منطقی پیشنهادی مقابله با جرایم رایانه ای ارائه شده است .