مقاله جراحی ارتوپدی و مسوولیت های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۱۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: جراحی ارتوپدی و مسوولیت های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتوپدی
مقاله خطای پزشکی
مقاله تقصیر پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسوولیت پزشکی نیز مانند هر مسوولیت دیگری مشتمل بر مسوولیت مدنی و جزائی است. ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است. تمامی بیماران حق دارند از پزشکان انتظار درمان طبی استاندارد داشته باشند. اما این بدان معنی نیست که پزشکان باید نتیجه درمانی رضایت بخش را برای بیماران تضمین کنند چرا که دخالت عوامل متعدد ممکن است، نتیجه نهایی و قابل پیش بینی درمان را عوض کند؛ لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان یک بیمار ضرورتا به معنی قصور پزشک نیست.
متخصص ارتوپدی به مداوای بیماران دچار بیماری های استخوان، مفاصل و ستون فقرات می پردازد. این بیماری ها شامل شکستگی ها و دررفتگی ها، فلج های مادرزادی و اکتسابی، ترمیم زردپی ها و اعصاب محیطی و درمان تومورهای استخوانی می باشند. اما این مسوولیت سنگین مستلزم خطراتی برای پزشکان و نیز بیماران است؛ لذا بررسی مبنای تقصیر و شرایط تحقق مسوولیت کیفری جراح ارتوپد با تحول حقوقی در مفهوم مسوولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حائز اهمیت و موضوع بحث این مقاله است.