مقاله جذب MTBE از محلول های آبی توسط زئولیت های اصلاح شده با سورفکتانت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۸۳ تا ۴۹۴ منتشر شده است.
نام: جذب MTBE از محلول های آبی توسط زئولیت های اصلاح شده با سورفکتانت ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلینوپتیلولیت
مقاله زئولیت اصلاح شده
مقاله سورفکتانت
مقاله MTBE
مقاله جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده رامین
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: غدیری سیدکمال
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقی نیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابویی مهریزی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در این مطالعه توانایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به صورت اصلاح شده با سورفکتانت، جهت حذف MTBE از محلول های آبی در سیستم ناپیوسته مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین مقایسه ای نیز بین زئولیت اصلاح نشده (NMZ) و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت (SMZ) جهت حذف MTBE از محلول های آبی صورت گرفت.
مواد و روش کار: در این تحقیق دو گروه زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی میانه و سمنان جهت انجام آزمایشات جذب مورد بررسی قرار گرفتند. پیش از استفاده از زئولیت ها به عنوان جاذب، زئولیت ها خرد و به دو سایز ریز (۰٫۲۵ – ۰٫۲۱ میلی متر) و درشت (۰٫۸۴ – ۰٫۵۹ میلی متر) الک شدند. با اندازه گیری پتانسیل تبادل کاتیونی داخلی و خارجی انواع زئولیت ها، نمونه زئولیتی که دارای بالاترین پتانسیل تبادل بود، به عنوان نمونه مورد نظر برای انجام آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد، توانایی زئولیت ها هنگامی که سطح آن ها توسط سورفکتانت هایی چون هگزادسیل تری متیل آمونیوم – کلراید (HDTMA-CL) و n-ستیل پریدینیوم بروماید (n-CPB) اصلاح شوند، در جذب MTBE بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. خصوصا زئولیت های اصلاح شده با سورفکتانت HDTMA-CL دارای راندمان بهتری در جذب MTBE می باشند و توان دستیابی به میانگین ظرفیت جذبی برابر با ۱۳٫۰۲ میلی گرم بر هر گرم و میانگین راندمان حذفی برابر با ۶۵٫۱۱ درصد با غلظت اولیه MTBE برابر با ۱۰ میلی گرم در لیتر را دارا می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، زئولیت های اصلاح شده توسط سورفکتانت ها گزینه ای مناسب در جذب MTBE از محلول های آبی می باشند.