سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط‏زیست-آب و فاضلاب، دانشکده‏ی محیط
بهنوش امین زاده –
مجید بغدادی –

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر تغییرات pH، زمان ماند، غلظت جاذب، غلظت BTEX و قدرت یونی بر میزان جذب BTEX از آب زیرزمینی آلوده توسط کربن فعال حاصل از پیرولیز لجن اوّلیه‏ی تصفیه‏خانه‏ی فاضلاب کارخانه‏ی چوب و کاغذسازی بررسی شد. نمودار جذب-واجذب و معادلات اعمال‏شده (BET ،D-R) بیان‏گر ساختار تخلخلی بینابینی میکرو-مزوپور (قطر میانگین=۴٫۱۸ نانومتر) و سطح ویژه(۶۱۳مترمربّع بر گرم)و حجم حفرات (۰٫۶۵سانتیمتر مکعّب بر گرم) این کربنفعّال است. با انجام آزمایش FTIR وجود گروه‏های عاملی اکسیژن‏دار مانند گروه‏های کربوکسیلیک ، آلکیل، و آلیفاتیک در سطح جاذب تأیید شد. آزمایش‏های جذب ، حاکی از تأثیر ناچیز تغییرات pH و قدرت یونی محلول بر میزان جذب، زمان تعادل نسبتاً کوتاه حدوداً ۲ساعت و انطباق داده‏های جذب، با معادلات ایزوترم فروندلیچ و لانگمیر، بود . در اغلب موارد، بازدهحذف BTEX (با غلظت اوّلیه‏ی ۴۰ میلی‏گرم بر لیتر) از آب توسّط جاذب (با غلظت ۱۰۰۰ میلی‏گرم بر لیتر) بیش از۹۰%به دست آمد. در عین حال درتمامی موارد بیشترین میزان جذب مربوط به زایلن و بعد از آن به ترتیب اتیل بنزن، تولوئن و بنزن بود.