سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود احتشامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
شهرام رایگان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

جذب یون کرم شش ظرفیتی از محلول آبی با استفاده از فعال سازی شیمیایی گل قرمز توسط اسید نیتریک، بعنوان روش جایگزین شیوه های مرسوم حذف کرم از محلول های حاوی کرم مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا اثر عواملی چون زمان جذب، PH محلول ، غلظت اولیه کرم و میزان جاذب استفاده شده تحقیق شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از فعال سازی گل قرمز توسط اسید نیتریک ۱ نرمال می توان بیش از ۹۷ % یون های کرم را جذب و از محیط خارج نمود . شرایط مناسب جذب ۲/۵=PH ، غلظت اولیه ۱۰ میلی گرم بر لیتر کرم در محلول ، زمان جذب یک دقیقه ، میزان جاذب ۱۰ گرم بر لیتر، دمای محیط و سرعت هم زدن ۵۰۰rpm تشخیص داده شد.