سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید بهزاد – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومندنسب – استاددانشگاه شهید چمران اهواز
لاله دیوبند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آب پاکیزه بدون آلاینده های سمی یک مسئله بسیار مهم برای سلامتی جهان و یک پارامتر تاثیر گذار در بسیاری از صنایع کلیدی است دراین راستا از احتیاجات بشر در چند سال گذشته گسترش روشهای ارزان قیمت برای حذف آلاینده های آبی است از جمله این آلاینده ها فلزات سنگین می باشند این فلزات به این دلیکه قابلیت تفکیک به ترکیبات با درجه سمیت کمتر را ندارند در محیط تجمع پیدا می کنند و بسیار خطرناک هستند یکی ازاین عناصر سنگین کادمیم است که دراین تحقیق با استفاده از برگ کنار حذف آن مورد بررسی قرارگرفت و اثر پارامترهای PH زمان تماس محلول فلزی با جاذب غلظت اولیه یونهای فلزی و دز جاذب بر راندمان حذف تعیین گردیدند. نتایج آزمایشات نشان داد که PH بهینه برای جذب ۵ می باشد و تغییرات PH از این میزان باعث کاهش در میزان جذب می شود.