مقاله جذب پتاسیم و منیزیم در گیاه ذرت میکوریزایی تحت مقادیر مختلف پتاسیم و منیزیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: جذب پتاسیم و منیزیم در گیاه ذرت میکوریزایی تحت مقادیر مختلف پتاسیم و منیزیم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب پتاسیم و منیزیم
مقاله ذرت
مقاله میکوریزای وزیکولار-آرباسکولار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانپوراردستانی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مایوان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قناتی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هم زیستی میکوریزایی سبب بهبود و افزایش جذب عناصر غذایی می شود. در این تحقیق تاثیرقارچ های میکوریزای وزیکولار-آرباسکولار در جذب دو عنصر پتاسیم و منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش با استفاده از خاک طبیعی حاوی اسپور Glomus spp. در ۴ تکرار با غلظت های پتاسیم ۲۴۰ mg/L (پتاسیم موجود در خاک) ۳۶۰ mg/L، ۴۸۰ mg/L و سه تیمار منیزیم با غلظت های meq/L 4.8 )غلظت منیزیم در خاک)، ۷٫۲ meq/L و ۹٫۶ meq/L انجام گرفت. آبیاری هر چهار روز یک بار و به میزان ۵۰ میلی لیتر در هر بار، طی ۱۶ روز انجام شد. شاهد (خاک طبیعی) و خاک استریل (فاقد اسپور قارچ) با آب مقطر آبیاری شدند. برای بررسی هم زیستی میکوریزایی، از ریشه های گیاهان برش های طولی تهیه گردید و توسط لاکتوفنل کاتن بلو رنگ آمیزی شدند. جهت تعیین درصد آلودگی اندومیکوریزایی ریشه ها از روشgrid-line intersect   استفاده شد و برای اندازه گیری پتاسیم و منیزیم محتوی بافت از روش جذب اتمی استفاده گردید. آلودگی میکوریزایی درصد جذب عنصر منیزیم را در گیاه افزایش و جذب پتاسیم را کاهش داد. در تیمار ۷٫۲ meq/L منیزیم توام با ۳۶۰ mg/L پتاسیم، بیشترین میزان منیزیم و کمترین میزان پتاسیم در ریشه و اندام هوایی مشاهده گردید. با توجه به تاثیر متقابل میکوریزا و عناصر بر یک دیگر، با تنظیم پتاسیم و منیزیم محیط اطراف ریشه، می توان میزان میکوریزایی گیاهان را افزایش داد و از این طریق حالات تغذیه ای گیاهان را جهت مقاومت در محیط های تنش دار تغییر داد.