مقاله جذب یون های مس، روی و نیکل توسط بنتونیت کلسیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: جذب یون های مس، روی و نیکل توسط بنتونیت کلسیمی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونیت
مقاله مونتموریلونیت
مقاله جذب سطحی
مقاله تعویض کاتیونی
مقاله مس
مقاله روی
مقاله نیکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورسی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صرافی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: ایرج منصوری عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رس ها و کانی های رسی به ویژه مونتموریلونیت و بنتونیت در کنترل آلاینده ها کاربرد گسترده ای دارند. فلزهای سنگین از آلاینده های مهم هستند. در این پژوهش جذب یون های فلزهای سنگین مس، روی و نیکل توسط نمونه های بنتونیت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نمونه ۱ از معدن خیرآباد، نمونه ۲ از معدن تنگ قوچان و نمونه ۳ از معدنی در حوالی مسجد راوری تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که این نمونه ها از نوع کلسیمی می باشند. ابتدا آزمایش های جذب بر روی نمونه خیرآباد انجام شد. نتیجه های به دست آمده نشان دادند که فرایند جذب بسیار تند بوده و همچنین کاهش pH باعث کاهش جذب یون های فلزهای سنگین مس، روی و نیکل می شود. زمان مناسب برای تمامی آزمایش ها مدت ۵ دقیقه به دست آمد. سرانجام شرایط مناسب جذب توسط
این نمونه به دست آمد و در این شرایط دو نمونه دیگر مورد آزمایش قرارگرفتند. نتیجه های به دست آمده نشان دادند که نمونه ۲ بیشترین و نمونه ۳ کمترین درصد جذب را در بین این نمونه ها دارند و افزایش CEC نمونه ها باعث افزایش جذب یون های مس، روی و نیکل می شود و جذب نیکل توسط این نمونه ها از جذب مس و روی کمتر است و در مجموع این نمونه ها می توانند جاذب عالی و ارزان برای یون های فلزهای سنگین مس، روی و نیکل باشند.