مقاله جذب و جداسازی مغناطیسی سرب از فاضلاب سنتتیک با استفاده از کامپوزیت نانو اکسید آهن و کربن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: جذب و جداسازی مغناطیسی سرب از فاضلاب سنتتیک با استفاده از کامپوزیت نانو اکسید آهن و کربن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات اکسید آهن
مقاله سرب
مقاله کربن فعال
مقاله جذب سطحی
مقاله فاضلاب سنتتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کلانتری روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاکاوندی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: عامری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حذف سرب به عنوان یک فلزی سمی از منابع آبی آلوده به دلیل اثرات مخرب آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. فرایند جذب سطحی یکی از روش های موثر در این زمینه به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف جذب و جداسازی مغناطیسی سرب از فاضلاب سنتتیک با استفاده از کامپوزیت نانو اکسید آهن و کربن انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه از نانوذرات اکسید آهن به عنوان منبع آهن برای جداسازی مغناطیسی پودر کربن فعال از نمونه محلول استفاده شد. ویژگی های فیزیکی و سطحی جاذب به همراه تاثیر فاکتورهای موثر بر فرایند جذب (ph، زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت اولیه سرب و دما) مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنین برای توصیف داده های تجربی از معادلات سینتیک و ایزوترم های تعادلی استفاده شد.
یافته ها: اندازه نانو ذرات اکسید آهن بین ۳۰ تا ۸۰ نانومتر و مساحت سطح ویژه کامپوزیت نانواکسید آهن و کربن، ۶۷۱٫۲ متر مربع بر گرم تعیین شدند. نتایج نشان داد که فرایند جذب در ph برابر با ۶ در زمان ۶۰ دقیقه بع تعادل می رسد و بازدهی جذب با افزایش مقدار جاذب و دما، افزایش می یابد. حداکثر ظرفیت جذب بر مبنای مدل ایزوترم لانگمیر برای دمای ۵۰ درجه سلسیوس، ۶۷٫۱ میلی گرم بر گرم حاصل شد.
استنتاج: مطابق نتایج به دست آمده، انتظار می رود که مغناطیسی کردن پودرکربن فعال با حفظ خصوصیات فیزیکی و سطحی آن یک روش مناسب برای رفع مشکلات وابسته به آن به ویژه جداسازی و فیلتراسیون باشد.