سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حیدربیگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی.دانشگاه باهنر کرمان.عضو انجمن پژو
عبداللطیف حیدربیگ –

چکیده:

فریت های استینل مواد مغناطیسی با فرمول مولکولی MM’2O4 که در آن M و M’ به ترتیب فلزات دو ظرفیتی و سه ظرفیتی هستند کاربرد های متعددی مانند حذف آلاینده ها، تصفیه های رنگی، کاربردهای بیودارویی و … دارند. متیلن بلو یک ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلی است که به طور گسترده در بیولوژی و شیمی کاربرد دارد و به عنوان شناساگر اکسیداسیون – احیا در شیمی تجزیه مورد استفاده قرار می گیرد. در این پروژه سنتز نانو ذرات فریت کبالت (II) به روش همرسوبی انجام شد و اثر آن بر روی جذب آلاینده ی متیلن بلو مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه ی جذب آلاینده و فریت کبالت (II) توسط دستگاه UV-Vis در زمانهای متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. این روش یک روش دوستدار محیط زیست است زیرا بر اساس نتیجه ی بدست آمده، فریت کبالت (II) (CoFe2O4) به شکل مطلوبی آلاینده های مضر متیلن بلو را جذب نموده و قابلیت بازیافت توسط محلول واجذب را دارا می باشد