مقاله جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مجله پژوهش آب ایران از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت IR120
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمبرلیت
مقاله جذب
مقاله فلزات سنگین
مقاله محلول آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آسمان رفعت مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوشادی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود شدید منابع آب و اهمیت بازیابی مجدد آب از یکسو و افزایش آلودگی آب های سطحی با فلزات سنگین، یافتن راه حل های قابل قبول زیست محیطی را برای حذف این مواد از منابع آبی ضروری می کند. در این تحقیق از آمبرلیت به عنوان جاذب شیمیایی برای حذف فلزات سنگین استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با یک اندازه آمبرلیت با ۱۵ تیمار و سه تکرار انجام شد. پنج غلظت متفاوت از آلاینده استفاده شد که برای سرب غلظت های ۴۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلی گرم بر لیتر و برای نیکل و کادمیوم غلظت های ۴، ۶، ۱۵، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم بر لیتر در نظر گرفته شد. میزان جذب ترکیبات سرب، نیکل و کادمیوم در محلول های آبی بررسی شد. نتایج نشان داد که برای جاذب آمبرلیت تاثیر غلظت آلاینده معنی دار بوده است و با افزایش غلظت آلاینده میزان جذب به طور خطی افزایش یافته است. بیشترین میزان جذب سرب، نیکل و کادمیوم به ترتیب در غلظت های ۱۲۵۰، ۴۰ و ۴۰ میلی گرم بر لیتر و برابر ۶۲٫۳۵، ۱٫۹۸ و ۱٫۹۹ میلی گرم بر گرم آمبرلیت به دست آمد. کمترین میزان جذب سرب، نیکل و کادمیوم به ترتیب در غلظت ۴۰، ۴ و ۴ میلی گرم بر لیتر و برابر ۱٫۹۸، ۰٫۱۹ و ۰٫۱۹ میلی گرم بر گرم آمبرلیت اندازه گیری شد. با توجه به قدرت جذب بالای رزین کاتیونی آمبرلیت، استفاده از این رزین توصیه می شود.