سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده هاشمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،گروه شیمی
فرزانه فرخی –

چکیده:

پساب اکثر واحدهای رنگرزی و نساجی حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد الی و سمی می باشد و تصفیه این فاضلاب از اهمیت خاصی برخوردار است دراین تحقیق فرایند رنگ بری با استفاده از جذب سطحی بررسی شد از خاک بنتونیت به عنوان جاذب و از رنگزای متیل ویولت MV به عنوان مدل الوده کننده استفاده شد. برای افزایش راندمان و نیز تکرار پذیری عمل جذب از پاراتولوییدین روی سطح بنتونیت استفاده شد و جذب رنگ بازی متیل ویولت MV روی بنتونیت اصلاح شده توسط پاراتولوییدین در محلولهای ابی بررسی شد نمونه جاذب تهیه شده توسط FT-IR شناسایی شد نتایج حضور ترکیب الی پاراتولوییدین را روی نمونه خاک بنتونیت نشان داد عوامل موثر در عمل جذب نظیر زمان تماس نمونه رنگ و بستر جاذب PH محیط، مقدار گرم جاذب و غلظت نمونه رنگ مطالعه گردید نتایج نشان داد که درزمان ۴۵ دقیقه و در PH=11 راندمان جذب به بالاترین مقدار خود می رسد.