سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرجس مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز
احمد آرامی – کارشناسارشد اکتشاف شرکتنفتفلات قاره

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین می باشند .از جمله ی این فلزات نیکل را می توان نام برد،. نیکل باعث سرطان حنجره و بینی ، شش، تاثیر بر سیستم عصبی وایجاد سردرد می شود.در این تحقیق جذب نیکل از محلول مادر با استفاده از کربن فعال تهیه شده از پوست نارنج که به وسیله ی اسید فسفریکبه صورت شیمیایی فعال سازی شد ، مورد مطالعه وتغییرات PH زمان تماس، سنتیکواکنششبه مرتبه ی اولو دوم،ا یزوترم های جذب سطحی لانگمیر و فروندلیشنیز مورد بررسی قرار گرفت..دستاورد های این مقاله :گامی مثبت در جهت حذف هر چه بیشتر آلاینده ها و داشتن محیطی پاک