مقاله جذب سطحی ۴-کلرو-۲-نیتروفنل توسط بنتونیت ساده و عامل دار شده با استفاده از روش ناپیوسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: جذب سطحی ۴-کلرو-۲-نیتروفنل توسط بنتونیت ساده و عامل دار شده با استفاده از روش ناپیوسته
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحی
مقاله ۴- کلرو-۲- نیترو فنل
مقاله بنتونیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور شیما
جناب آقای / سرکار خانم: مهریزاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، جذب سطحی ۴-کلرو-۲-نیترو فنل توسط بنتونیت و بنتونیت عامل دار شده با سورفکتانت های تترا بوتیل آمونیوم یدید و ستیل تری متیل آمونیوم برمید از محلول های آبی با در نظر گرفتن اثر پارامترهای مختلف نظیر مدت زمان تماس، دوز جاذب، pH، غلظت اولیه ترکیب ۴-کلرو-۲-نیترو فنل و دما در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه جذب ۴-کلرو-۲-نیترو فنل در pH»۵٫۸، ۱ گرم از بنتونیت ساده و عامل دار و مدت زمان تعادلی به ترتیب ۶۰ و ۱۰ دقیقه حاصل شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت اولیه ۴-کلرو-۲-نیترو فنل، منجر به افزایش تدریجی میزان جذب سطحی می شود.