مقاله جذب سطحی کروم (VI) از جریان هوا توسط زئولیت طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: جذب سطحی کروم (VI) از جریان هوا توسط زئولیت طبیعی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحی
مقاله کروم هوابرد
مقاله زئولیت
مقاله نبولایزر
مقاله مدل یون نلسون
مقاله مدل توماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل بابایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فقیهی زرندی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بانشی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کروم (VI) به عنوان یک عامل سرطانزای انسانی شناخته شده است که در فرآیندهای صنعتی مانند آبکاری، جوشکاری، نساجی، سیمان، فولاد زنگ نزن و… استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، سنجش کارایی زئولیت طبیعی درجذب سطحی کروم (VI) از جریان هوا و پارامترهای موثر بر آن است.
روش کار: در این مطالعه که از نوع تجربی مداخله ای بود، از دستگاه نبولایزر (مهپاش) به عنوان مولد میست کروم استفاده شد و کارایی زئولیت طبیعی در جذب کروم (VI) از جریان هوا و عوامل موثر بر آن از قبیل میزان جریان هوا (۱ و ۳ لیتر بر دقیقه)، غلظت اولیه کروم (۰٫۰۵، ۰٫۱۵، ۱ و ۱۰ میلی گرم برمترمکعب) و عمق بستر جذب (۲٫۵، ۵ و ۱۰ سانتی متر) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: ظرفیت جذب زئولیت با افزایش عمق بستر جذب، افزایش یافته اما با افزایش میزان جریان هوا و غلظت ورودی، کاهش پیدا کرد. به منظور تسهیل در پیش بینی عملکرد ستون جذب زئولیت طبیعی، از مدل یون-نلسون و توماس استفاده شد. نتایج نشان داد این دو مدل تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی نقطه شکست دارند.
نتیجه گیری: با توجه به کاربرد فراوان کروم در صنایع مختلف و الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط کار، کنترل انتشارات آن در محیط های شغلی امری ضروری است. یکی از راه های کنترل انتشارات این آلاینده استفاده از فرآیند جذب سطحی می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که زئولیت طبیعی کارایی بالایی در جذب سطحی کروم (VI) دارد.