مقاله جذب سطحی فلزهای کادمیوم و سرب از محلولهای آبی به وسیله بیومس جلبک قهوه ای سیستوسرا ایندیکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: جذب سطحی فلزهای کادمیوم و سرب از محلولهای آبی به وسیله بیومس جلبک قهوه ای سیستوسرا ایندیکا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب بیولوژیکی
مقاله جلبک سیستوسرا ایندیکا
مقاله کادمیوم
مقاله سرب
مقاله ایزوترم جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اسبچین سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررسی جذب کاتیونهای کادمیوم و سرب از محلول آبی توسط جلبک قهوه ای به نام سیستوسرا ایندیکا پرداخته شده است. توانایی جذب این جلبک به مقداری زیادی تحت تاثیر pH محلول قرار دارد، یعنی با افزایش میزان pH محلول، مقدار جذب هر دو فلز به وسیله جلبک افزایش یافته است. مناسب ترین pH برای جذب زیستی این فلزات بین ۶ تا ۷ بوده است. بیشترین جذب برای یون Cd(II) در مقادیر جذب ۱ گرم و ۲٫۵ گرم به ترتیب ۷۹٫۱ درصد و ۸۹٫۲ درصد و برای pb(II) 73.2 و ۶۹ درصد مشاهده گردید. از دیگر عوامل محیطی موثر در جذب این جلبک مدت زمان تماس جاذب و درجه حرارت محیط بوده است. با افزایش زمان از ۱۰ به ۴۰ دقیقه میزان جذب افزایش یافته و حداکثر جذب برای هر دو فلز در درجه حرارت بین ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد مشاهده گردید. در این تحقیق اثر میزان غلظت بیومس جلبک در میزان جذب بررسی شد، که تغییر معنی دار در میزان جذب مشاهده نگردید. بررسیهای کینتیکی نیز نشان داد که معادله سرعت شبه درجه دوم برای هر دو فلز در مقادیر ۱ و ۲٫۵ گرم بیومس جلبک به ترتیب با ثابت سرعت (کادمیوم، ۱۲٫۱ x 10-3 g mg-1 min-1، ۱۱٫۱۴ و سرب ۸٫۹۶ x 10-3 g mg-1 min-1، ۱۲٫۴۱) بوده است. کینتیک جذب دو کاتیون توسط سیستوسیرا ایندیکا از مدل جذب کینتیکی درجه دوم پیروی می کند. نتایج نشان داده مدل فروندلیچ برای تفیسر تعادل جذب در مقایسه با مدل لانگموئیر بهتر می باشد. آزمایشها نشان داد، جلبک سیستوسیرا ایندیکا جاذب مناسب و مقرون به صرفه جهت جذب فلز کادمیوم و نیکل از آب می باشد.