مقاله جذب سطحی آبی متیلن از محلول های آبی بر روی Nano-TiO2 عامل دار: مطالعه پارامترهای عملیاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: جذب سطحی آبی متیلن از محلول های آبی بر روی Nano-TiO2 عامل دار: مطالعه پارامترهای عملیاتی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبی متیلن
مقاله تیتانیم دی اکسید عامل دار
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله جذب سطحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهقلیان آی نور
جناب آقای / سرکار خانم: مهریزاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: غربانی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، ظرفیت جذب سطحی آبی متیلن بر روی نانو ذرات تیتانیم دی اکسید عامل دار شده با سالیسیلیک اسید از محلول های آبی با در نظر گرفتن اثر پارامترهای مختلف نظیر مدت زمان تماس، دوز جاذب، pH و غلظت اولیه رنگ در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه جذب آبی متیلن در pH»۷، ۰٫۴ گرم از Nano-TiO2 عامل دار و مدت زمان تعادلی ۵۰ دقیقه حاصل شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت اولیه آبی متیلن، منجر به افزایش تدریجی میزان جذب سطحی می شود.