سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد فخرالاسلام – دانشجوی دوره کاشناسی دانشگاه صنعتی شریف
هادی حسینی آملی –

چکیده:

در سالهای اخیر با گسترش صنایع مختلف تولید پسماندهای صنعتی حاوی یونهای فلزی سنگین به شدت افزایش پیدا کرده است یکی از مهمترین یونهای فلزی که مضرات زیادی هم برای محیط زیست و موجودات زنده به خصوص انسان داد یون سرب است روشهای زیادی برای حذف یونهای فلزی وجود دارد و حذف زیستی ارزان ترین و کاراترین روش است از عوامل موثر در جذب زیستی می توان PH غلظت یونهای فلزی مقدار جاذب مصرفی اندازه یا تخلخل جاذب، دما و حضور یونهای مزاحم را نام برد در کل با افزایش PH افزایش غلظت یونهای فلزی افزایش مقدار جاذب کاهش اندازه ذرات و عدم حضور یونهای مزاحم مقدار جذب افزایش می یابد. تاثیر تغییرات دما بر کم یا زیاد شدن جذب هم به گرماگیر یا گرماده بودن فرایندجذب سرب روی جاذب مورد نظر بستگی دارد.