سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده خلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- صنایع رنگ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
خشایار بدیعی – دانشیار، عضو هیأت علمی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
سیدحمید احمدی – دانشیار، عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حبیب وهابزاده – استادیار، عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی توانایی گیاه زنده آزولا گونه Filiculodes جهت کاهش نرخ محیط زیست آلوده به مواد رنگی پرداخته شد. به این منظور خانواده رنگزای آلی اسیدی، اسید بلو ۲۵ و اسید رد ۱۴ مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در سه محیط بمنظور بررسی اثر همزمان نور و گیاه بعنوان جاذب طبیعی در پنج غلظت مختلف ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ppm 75 انجام شد. روند آزمایش ها برای یک دوره زمانی ۳۳۶ ساعته (۱۴ روز کامل) صورت گرفت. بمنظور شبیه سازی نور از دو عدد لامپ مهتابی و آفتابی ۴۰ وات استفاده شد. برای سنجش تغییرات غلظت در طول زمان انجام آزمایش ها از سیستم تک بیم سنج طیف UV/Visible، مدل JENWAY-6405 و همچنین برای سنجش نور از نورسنج Testo 545استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان از تأثیر قابل قبول این جاذب در حضور نور در رفع آلودگی از پساب کارخانه های رنگ و صنایع مرتبط، بخصوص در غلظت های بسیار کم دارد