مقاله جذب رنگ آلاینده قرمز اسیدی ۲۰۶ از محلول آبی با استفاده از توده سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس (Irepex Lacteous) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: جذب رنگ آلاینده قرمز اسیدی ۲۰۶ از محلول آبی با استفاده از توده سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس (Irepex Lacteous)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب زیستی
مقاله Irpex Lacteus
مقاله مدل ایزوترم
مقاله قرمز اسیدی ۲۰۶

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی عزیزه
جناب آقای / سرکار خانم: مهان پور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش حذف یک رنگ آزو (قرمز اسیدی ۲۰۶) از محلول آبی با استفاده از توده سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس  (Irepex Lacteous)مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر pH اولیه محلول، غلظت اولیه رنگ و دما بر میزان جذب زیستی مورد بررسی قرار گرفت. در pH=3، غلظت اولیه ۱۵۰ ppm و در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، بیشترین مقدار جذب رنگ بر روی فاز مشاهده شد. نتیجه های آزمایشگاهی نشان داد که مدل سینتیکی شبه درجه اول اصلاح شده و هم دما فریتز و اشلاندر برای بررسی فرایند جذب رنگ مذکور مناسب است.