سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی نورالهی علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت
علی دستفان – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
امین حاجی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله یک روش کنترلی برای مدیریت توان خروجی پیل سوختی و جذب حداکثر توان از آن ارائه شده است. پیل سوختی به کار رفته از نوعPEMFC می باشد. همچنین برای کنترل این پیل، از یکمبدلdc/dc افزاینده استفاده شده است. با توج ه ب ه هدف اصلی این مقاله ، از یک با ر به عنوان بار خروجی استفاده شده است. با تغییر این بار در زمانهای مختلف، مشاهده می شود که پیل سوختی، همچنان ماکزیمم توان خود را تحویل می دهد