سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید خسروی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن
فرامرز دولتی ارده جانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی فرهادیان – کارشناس ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی فرایند جذب یونهای سرب II با استفاده از گونه ای مخمری ساکارومایسس در سیستم فلاسک غوطه ور ناپیوسته پرداختیم با تغییر در شرایط عوامل موثر در جذب از قبیل PH محلول مدت زمان تماس جاذب و محلول غلظت اولیه ی فلز مقدار جاذب و دما بهینه سازی انجام گردیده و بهترین مقادیر این عوامل برای رسیدن به میزان جذب حداکثر به دست امد براین اساس مقدار ۶ به عنوان بهترین PH تعیین گردید پس از ۹۰ دقیقه از اغاز عملیات سیستم به حالت تعادل رسیده و دیگر جذبی صورت نگرفت داده های جذبی برای سرب II برازش نسبتا خوبی با ایزوترم جذبی لانگمور داشت همچنین با افزایش دما میزان جذب افزایش یافت که این موضوع برگرماگیر بودن و اکنش دلالت می کند.