سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلمان احمدی اسبچین – ایلام خ پژوهش دانشگاه ایلام
مهدی محمدی – بوشهر مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس
اسماعیل پشتبام – لرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

متدهای حذف فلزات سنگین و سمی شامل روشهای شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیک دارای اهمیت میباشد از بین روشهای فیزیکی می توان به اسمز معکوس الکترودیالیز و تبادل یونی از بین روشهایشیمیایی به رسوب دهی شیمیایی، احیا شیمیایی، الکترونلیز و تبادل یونی در نهایت روشهای بیولوژیک شامل استفاده از قارچها، جلبک ها ، باکتریها ، مخمرها و سلولهای گیاهی جهت حذف این آلودگی ها اشاره کرد روشهای شیمیایی و فیزیکی دارای معایبی می باشد بنابراین امروزه از روشهای بیولوژیک استفاده می گردد از بین جاذب های بیولوژیک رفع آلودگی پساب جلبکهای قهوه ای دریایی بالاترین راندمان را دارند دراین تحقیق از این آلگها جهت جذب فلز سمی روی Zn استفاده شده است نقش کلیدی را در جذب یون روی گروه های فعال سطح آلژینات برعهده دارند.