سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

افشین ملکی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان
امیرحسین محوی – استایدار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا رضایی – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط
اکبر اسلامی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

آلودگی آب به آرسنیک اخیرا به عنوان یک مشکل بزرگ مورد توجه قرارگرفته است و معضلات اپیدمیولوژیک آن برای سلامت انسانها گزارش شده است بنابراین هدف از این مطالعه جذب آرسنات توسط کاه گندم اصلاح شده توسط بیکربنات سدیم از محیط آبی می باشد فرایند جذب بصورت منقطع و در شرایط آزمایشگاهی با تاکید بر اثرات پارامترهای مختلف چون ph زمان تماس غلظت آرسنیک و مقدار جاذب برراندمان جذب مورد بررسی قرارگرفت به منظور تفهیم بهتر فرایند جذب سینتیک جذب و ایزوترمهای تعادلی تعیین شد نتایج نشان داد که جذف متاثر ازفاکتورهایی چون غلظت اولیه آرسنیک مقدار جاذب و PH محیط مایی است حداکثر جذب آرسنیک در PH حدود ۷ حاصل شد همانطور که انتظار می رفت مقدار آرسنیک جذبشده با افزایش مقدار آرسنیک افزایش یافت در بین سه مدل ایزوترم مورد بررسی شامل مدل لانگمیر فروندلیچ و دوبینین رادشکویچ دو مدل لانگمیر و فروندلیچ جذب آرسنیک برروی کاه گندم اصلاح شده را بخوبی توصیف نمودند. همچنین مشخص شد که جذب از سنتیک درجه دوم کاذب پیروی می کند متوسط انرژی آزادجذب ۱۵/۸ کیلوژول برمول نشان دهنده مکانیسم جذب شیمیایی آرسنیک برروی جاذب است مطالعه واجذب ارسنیک نشان داد که اتصال قوی بین یونهای ارسنیک با سایتهای موجود برروی جاذب وجود داشته که منجر به واجذب اندکی شده است.